Fluidní zplyňování biomasy, uhlí a odpadů

Fluidní reaktor I

Fluidní reaktor II