Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Ústav chemických procesů (ÚCHP) patří mezi šest ústavů Sekce chemických věd Akademie věd České republiky. Ústav je významným centrem výzkumu v oblasti chemie, biochemie, katalýzy a životního prostředí. Pyrolýzou a zplyňováním se zabývá Laboratoř procesů ochrany prostředí.