Pokročilé metody fluidního a hořákového spolu-zplyňování biomasy a uhlí s odstraňováním CO2

Research Fund for Coal and Steel (2010–2013), partneři ÚCHP AV ČR: JRC, TU Wien, Imperial College London, Elcogas S.A. (Spain), CNR Neapol aj.

  • Testování vhodnosti různých druhů uhlí pro zplyňovací proces,
  • porovnání hořákového zplyňování a zplyňování ve fluidním loži.
  • vliv přídavku plastů k uhlí na kvalitu generátorového plynu,
  • stanovení optimálního složení zplyňovacího média (O2+H2O+CO2),