Odpady jako suroviny a zdroje energie (WARMES)

Zdraví a kvalita života MŠMT (2008–2011), partneři ÚCHP AV ČR: VUT Brno, EVECO Brno

  • Vyhodnocení účinnosti zplyňování alternativních paliv jako biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO), biomasa kontaminovaná těžkými kovy, tuhé alternativní palivo (RDF), odpadní papír, tříděné plastové odpady, apod.,
  • spalování obtížných a kontaminovaných materiálů,
  • možnosti využití popelovin,
  • vysokoteplotní čištění generátorového plynu.