Pokročilé fluidní zplyňování s nízkými emisemi (FLEXGAS)

Research Fund for Coal and Steel (2007–2010), partneři ÚCHP AV ČR: TU Wien, Imperial College London, REPOTEC Guessing, INETI Lisboa aj.

  • Analýza uhlí, biomasy a plastů pro účely zplyňování,
  • zplyňování směsi uhlí se dřevem a uhlí s vybranými plasty (PE, PET) vodní parou a směsí páry a kyslíku,
  • zplyňování uhlí a směsí uhlí se dřevem a odpady při přídavku CO2,
  • zplyňování uhlí v suspenzích s vodou a olejem, směsi uhlí se dřevem v suspenzích s vodou či olejem,
  • vysokoteplotní čištění generátorového plynu na katalyzátorech (odprášení, odsiřování, katalytická destrukce dehtu).