Historie

Česká asociace pro pyrolýzu a zplyňování, o.s. (zkráceně „CPGA“) byla založena v červnu 2013 s posláním zvýšit v České republice povědomost a důvěru veřejnosti v technologie využívající termických procesů zplyňování a pyrolýzy a přispět k rozšíření jejich aplikace, zejména pro účely energetického využití biomasy a odpadů, je-li takto dosaženo vyšší efektivity a větší šetrnosti k životnímu prostředí v porovnání s jinými postupy a technologiemi.